Skirtingų grupių judėjimas

Skirtingų grupių judėjimas

Postby No_Nick » 02 Jul 2016, 22:18

Judėjimas grupe 10-30 žmonių.

1. Pasiskirstymas į grupes po 7-9 karius, distancija tarp grupių atviruose miško plotuose 30-40 metrų, retu mišku ~20 metrų, mišku 10-15 metrų, remiamasi „matymu akių ribose“ tarp grupių.
2. Prieš vedančiąją grupe turi judėti žvalgybos grupė, dvigubu „akių matymo riboje“ atstumu (60-80; 40; 20-30 metrų), tam, kad aptikti pasalas tolimose ribose. Žvalgybos grupės sudėtis 2-3 kariai, judėjimas linija akių matymo ribose, pageidautina turėti radijo ryšį tarp savęs ir pagrindinės grupės
3. Žvalgybai aptikus pasalą ar priešo grupę, reikia (jeigu žvalgyba nebuvo aptikta priešu) kuo greičiau sustabdyti grupės judėjimą, užsimaskuoti, perduoti per raciją savo grupei (žvalgybos) ir pagrindinei šią informaciją t.y., jog jūs aptikot priešą, pasalą ir t.t.. Jokiu būdu nepulti savo jėgomis neturint dvigubos žmonių persvaros.
Galimi veiksmo variantai:
• Jeigu žvalgai nebuvo aptikti , o priešas yra pasala ar užtvaros postas, iškviesti grupę (7-9 žm.) iš pagrindinės kolonos, taip, kad ši grupė pasidalintu į 2 dalis ir iš dviejų flangų apeitu pasalos vietą ar postą, tada trenkti priešui iš šonų ir galo, o žvalgybos grupė turės nukreipti dėmesį į save, bet nelysti, kad priešui butu lengva jus nukauti, šaudyti iš priedangos iš saugaus atstumo.
• Jeigu žvalgyba aptikta, o priešas yra pasala ar postas, ji privalo tučtuojau rasti priedangą, na o toliau veikti pagal anksčiau išdėstyta scenarijų.
• Jeigu žvalgai aptikti arba ne, o priešo skaičius yra daugiau nei 6-8 žmonės, žvalgai maskuojasi arba ieško priedangos, ir šaukiasi dvi grupes iš pagrindinės kolonos (esmė tame kad atakuojant turi būti dviguba žmonių persvara).

Viena iš pagrindinių ir geriausių taktikų kariaujant miške yra „dviguba uodega“. Pagrindinė grupė juda poromis išsiskirstant pagal „šachmatų lentą“ viena nuo kitos, dešinė kolonos pusė stebi dešinę pusę, o kairė karėją. Kai duodama komanda pulti, kolonos pradedant nuo „uodegos“ užsilenkia puslankiu ir juda konflikto link, rezultatas yra toks, kad priešas yra apsupamas iš visų pusių. Šiam atakos tipui tipui reikalingas vienas svarbus faktorius – kuo daugiau žmonių su racijom.

Judėjimas grupe 4-10 žmonių.

Geriausia yra judėti dviem linijom šachmatų tvarka, o priekinė linija turi užiminėti apsaugotas pozicijas (už medžių, kelmų, naudojant reljefą, krūmynus ir t.t.), o galinė linija turi greitai užimti pozicija 10-20 metrų nuo priekinės ir tik tada jinai užima apsaugotas pozicijas, ta grupė kuri dengė judančią, turi judėti į priekį ir taip toliau kaitaliojantis. Aptinkant priešą arba patenkant po jo ugnim, galima gana lengvai įvertinti priešo kiekį, ir arba jį atakuoti, arba atsitraukti, bet ta pačia tvarka kaip grupė judėjo prieš tai. Linijos neturi būti ištemptos, nes tokiu atveju galima lengvai praleisti užsimaskavusį priešą. Kiekvienas karys linijoje privalo turėti savo stebėjimo sektorių (neturi viršyti 90 lapsnių).

Judėjimas grupėmis iki 4 žmonių.

Kai yra lyginis žmonių kiekis, pageidautina išsiskirstyti į poras ir judėti būtent poromis. Kiekvienos poros judėjimas gali būti laisvas tiek kolona, tiek linija, tereikia tik nepamesti poros ir bent jau viena žmogų iš gretimos poros. Judant reikia daryti sustojimus (kas 2-3 minutes), tam, kad galima būtu apsižvalgyti ir įsiklausyti. Tokia grupė yra mažiausiai pažeidžiama aptikimui, todėl gali būti naudojama giliai žvalgybai neutralioje arba priešo teritorijoje. Ji taip pat gali būti naudojama netikėtam išpuoliui (su greitu atsitraukimu) prieš daug didesnes priešo jėgas, bet nerekomenduojama įsitraukti į kovą prieš pasalas ar prieš analogiškas grupes dėl ankstyvo grupės judėjimo aptikimo.

Gynybos taktika.

Labai plati tema ir apžvelgti ją visą yra beveik neįmanoma, todėl bus pateikti patys lengviausi ir efektingiausi variantai.
Reikiami veiksmai, pravedant pozicijų paruošimą gynybai:
1. Pasirinkti pranašesnę padėtį žvalgybai ir šaudymui;
2. Užmaskuoti pozicijas;
3. Turėti atsitraukimo kelius;
4. Patogus išėjimas iš pozicijos kontratakai;
5. Pasiskirstyti šaudymo ir žvalgybos sektorius;
6. Ryšys su kitomis pozicijomis ir komandos centru.
Reikiami veiksmai ginant pozicijas:
1. Aptikus priešą kuo skubiau pranešti apie tai kitoms pozicijoms, bei komandos centrui, praneši apytikslį priešo kiekį, vietą kur aptikot ir numanoma judėjimo kryptį;
2. Tolimoms gynybos pozicijoms, jeigu jos yra blogai užmaskuotos – atsitraukti į pagrindines pozicijas, jeigu gerai užmaskuotos – praleisti priešą ir po ugnies kontakto su pagrindinėm pozicijom šauti priešui į nugarą.
3. Pagrindinėms pozicijoms prisileisti priešą į tokį atstumą, kad jį galima būtų užtikrintai nukauti, pagal galimybę pradėti šaudyti vienu metu į savo nustatytus sektorius;
4. Persitaisant ginklą būtinai pranešti apie šį veiksmą kitoms pozicijoms, tam kad jūsų kolega pridengtu „ugnimi“ jūsų sektorių, neprileisti persitaisymo vienu metu daugiau nei vieno jūsų kaimyno;
5. Kontratakuoti tik pagal bendrą signalą, vienu metu, bet palikus „ugninę“ priedangą pozicijose.
6. Jei tam tikrose sektoriuose priešas prasibrovė reikia tenai nusiusti papildomas pajėgas, neturint tokios galimybės, organizuotai atsitraukinėti į gilesnes gynybos vietas;
7. Kai priešas turi žymią kiekinė persvarą ir kai jis apsupa jūsų gynybines pozicijas, reikia surinkti likusius karius ir vienu metu prasibrauti visomis jėgomis viena kryptimi ( iš anksto suplanuota).

Būtina prisiminti:
• Ginantis puolančiųjų netektys didesnės apie 50%, nei ginančiųjų
• Kuo geriau užmaskuotos pozicijos tuo priešas arčiau prieis ir tuo efektingesnis bus ginančiųjų šaudymas
• Labiau suderintas ginklų persitaisymas palieka mažiau „aklų“ zonų ir mažesnę tikimybe, jog priešas prasibraus pro gynybą.
• Racijų turėjimas daugumoje karių suteikia laimėjimą informacijos turėjime mūšio eigoje.
User avatar
No_Nick
Sergeant
 
Posts: 56
Joined: 29 Nov 2014, 10:54
Location: Šalčininkai
Komanda: LYCAN

Return to Airsoft taktika / Airsoft tactics / Tактика cтрайкболWho is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron